Online ziyaretçi: 202


Soru & Cevap


İsim Tahsin Yaraşir
İl DİYARBAKIR/KAYAPINAR
Belediye KAYAPINAR BELEDİYESİ
Belediyedeki Görevi Muhasebeci
Dergi Abonesi Evet
Konu Diğer Konular
Soru Sayın Hocam; Kayapınar belediyesinin 2009 sarf evrakları sayıştay denetimi sonunda işçilerin cumartesi,pazar ve bayram fazla mesailerinde ödeme konusunda kamu zararı çıkartı. Sözleşme Maddeleri Aşağıdaki gibidir. TSİ Madde-54 İşçilerin Hafta tatili, İlke olarak cumartesi ve pazar günleridir. Haftalık 40 saatlik çalışma süresini diğer 5 günde tamamlayan işçi bu iki gün hafta tatili hak kazanır. a)Cumartesi veya pazar günleri işçinin çalışması halinde b)Bu günlerdeki çalışmalarında normal ücretin 2(1+1)katı uygulanmak, koşulu ile hafta tatilinde de çalışma yaptırılabilir. Madde-55 b-Bu maddede sözü edilen tatil günlerinde normal ücretin 3(1+2)katı uygulanmak koşulu ile çalışma yaptırılabilir. Sayıştay denetçinin sorgu kağıdı; "kayapınar Belediye başkanlığı ile Genel-İş Sendikası arasında imzalan 15/09/2007-14/09/2009-15/09/2009-14/09/2011 döneminde yürürlükte olan Toplu İş sözleşmesinin 54 üncü maddelerinde işçilerin hafta tatillerinin ilke olarak cumartesi ve pazar günleri olduğu, haftalık 40 saatlik çalışma süresini diğer 5 günde tamamlayan işçilerin bu iki gün hafta tatiline hak kazanacağı ve bu günlerdeki çalışmalarında normal ücretin 2(1+1)katı uygulanmak koşulu ile çalışma yaptırılabileceği belirtmiştir. Buna göre hafta tatillerinde çalıştırılan işçilere normal ücret ve tatil günü ücreti olarak toplam(1+1) 2 yevmiye ödemesi gerekirken yapılan incelemede (1+2) 3 yevmiye ödenmiştir. kayapınar Belediye başkanlığı ile Genel-İş Sendikası arasında imzalan 15/09/2007-14/09/2009-15/09/2009-14/09/2011 döneminde yürürlükte olan Toplu İş sözleşmesinin 55 üncü maddelerinde, Ulusal bayram ve genel genel tatil günlerinde normal ücretin 3(1+2) katı uygulanmak koşulu ile çalışma yaptırılabileceği belirtilmiştir. Buna göre,Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılan işçilere. normal ücret ve tatil günü ücreti olarak toplam (1+2) 3 yevmiye ödenmesi gerekirken. yapılan incelemede,(1+3=)4 yevmiye ödenmiştir." Hocam Belediye ise 54 üncü maddeye göre Hafta tatili fazla mesai olarak maaşın dışında yanlızca (1+1=2)2 yevmiye vermiştir.(yevmiye 50 ise 100 TL. ödenmiştir) 55 üncü Madde göre ise 3 yevmiye vermiştir.(1+2=3) (Yevmiye 50 TL ise 150 TL ödenmiştir) Sayıştay denetici normal maaşla birlikte hak edilen günleride fazla mesai içinde göstererek kamu zararı çıkarmıştır. İşçin Temel maaşı içinde sayılan ücretin esasında sözleşmede pazarlık konusu olamayacağı gibi;Fazla mesai ile ilişkilendirilemez. Şimdiden hukuki yardımlarınız için teşekkür ederim. saygılarımla. Tahsin Yaraşir Muhasebeci Kayapınar Belediyesi/DİYARBAKIR Tlf:0412-251 24 26 / 28 Faxs: 412 251 24 29
Cevap 4857 sayılı İş Kanununun 'Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma' başlıklı 44 üncü maddesi "Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir." SAKLI HAKLAR başlıklı 45 inci maddesi "Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır." 'HAFTA TATİLİ ÜCRETİ' başlıklı 46 ıncı maddesi " Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki; a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir." ve 'GENEL TATİL ÜCRETİ' başlıklı 47 inci maddesi ise" Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir" şeklinde olup, hata, Toplu İş Sözleşmelerinizi net ve açık biçimde yazmamanızdan kaynaklanmaktadır.
Cevaplayan Mihder
Soru Tarihi 17.09.2010 16:38
Cevap Tarihi 17.09.2010 19:20
Web Uygulama : MTY Bilişim - Belediye Başkan Adayları - Milletvekili Adayları