Online ziyaretçi: 154


Soru & Cevap


İsim ERGÜN ERDEM
İl KONYA/YUNAK
Belediye TURGUT
Belediyedeki Görevi MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
Dergi Abonesi Evet
Konu 657 Hakkında
Soru Hocam merhabalara kolay gelsin; Sorunuzun cevabında benim derecemin kadememin ve hangi görev ünvenda görev yaptığımı belli olmadığını belirtmişsiniz; hocam ben yinede kısca belirteyim 15.10.1993 de başkatip 23.05,2002 yılında başkatiplikten Hs İş.mdürülüğüne Lise mezunu iken atandım. 2006 yılında Norm kadrolar ile Mali Hiz.Md. halen Mali Hizmetler Md olarak görev yapmaktayım 2006 yılında ön Lisans 31.05.2012 yılında ise lisans mezunuyum bulunduğum derece 1/4 2012 yılında görevde yükselme sınavlarına katılamıyorum neden? Hocam Önceki sorularımda bir hayatımı anlatmadığım kaldı siz kad.derece giriş tarihenden bu güne kadar olan bütün bilgilerimi aktardım. bir de önceki sorularımı ve vermiş olduğunuz cevapları kes kopyala yöntemiyle tekrar göndereyim 657 Hakkında Soru Hocam öncelikle kolay gelsin. Derginize dün 27.03.2012 salı günü abone oldum. Hocam benim sorun aciliyet taşıyor,soru metni biraz uzunca olacak ama hoşgörüşünüze ve affınıza sığınıyorum. 1993 yılı Ekim ayında belediyeye İ.H.L ve 1991 LİMME meslek lis.mezunu derece 12/2 dir. 1998 yılı kasım ayında-2000 yılı mayıs ayında askerlik görevimi yaptım. Askerden geldiğimde 99 seçimlerinide kadromu doldurmuşlar beni itfaiye eri ve sonrada şöfor kadrosuna atadılar itiraz ettim kontronör beni tekrar 2001 yılında aynı görevimi iade etti. Hocam bizim Hs İŞ.Md kadrosu 1989 yıllarında alınmıştır. Esas sorun burda başlıyor, beni İtfaiye erliğine ve şoför kadrosuna atayan başkan 20.05.2002 tarihinde Hs.İş.Md atadı. o zamanki hsiş.md arkadaş da emlak mem.atandı. aynı şekilde emlak mem.arkadaşda başkatiplik kad.atandı. 2006 yılında çıkartılan norm kad. ile Hs.iş.md yerine Mali hz.Md başkatiplik yerine ise Yazı iş.md istedik ve bu kadrolar uygun görüldü. 2006 yılında işletme önlisans aöf işletme mezunu oldum.2010 yılı mayıs ayı lisans mezunuyum ve derecem 1/4 dir. Dolayısıyla norm kadrolara göre Hs iş.md, Mali Hiz.md başkatiplikte yazı işleri md olarak görevlendirildi. Başkatip olarak görev yapan arkadaş Lise mezunu derecesi 3/1 dir. 2010 yılı itibariyle müdürlük haklarından (sos,hak öz.hiz taz) yararlandık Bu soruyu sayıştayda görevli emekli veya değil bilmiyorum ama Alparslan Türker hocama sordum oda bu haklardan yararlanmam gerektiğini şifaen söyledi. ama yinede 2012 yılında görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılmamı söyledi. bende müracaat ettim. özellikle 2014 yılında belde belediyelerin kapatılacağını ve elinde bir belge bulunmasını söyledi, mahalli idareler md lüğü 2002 yılından önca görevde yük.sınavı çıktığını benim sınavlara kat.söylerek kaymakamlık makamının inceleme başlatılmasını söylediler, başlatsınlar hocam mühim değilde esas sorun benim mağduriyetimin giderilmesi benim esas sorum 1-Hs iş.Md yada mali Hizm md görevinde değil isem, 10 yıllık muhasebe sorumluluğu kime ait..günahı benim sevamı kimin 2-Norm kadrolar uygulananı 6 yıl oldu mahalli idareler bu kadro ve ünvanları niye onayladı. 3-sınavlara katılma şartlarım uyduğu halde 2012 görevde yükselme ve ünvan değ. sınavlarına katılmama niye engel teşkil ediyor. hocam daha çok sorum var ama sizce benim izlemem gerektiği yol ne bizlere acilen yardımcı olursanız çok seviniriz, Özellikle sınavlara katılmam için iznecek yol ne Hocam ben sınavlara katılmam için müracaat ettim, soruşturma ve inceleme ile karşılaştım herhalde mükafaatı bu olsa gerek Hocam yazışmalarda görüşmek üzere HOŞÇA KALIN Cevap Anayasanın 124'ncü maddesini göz önünde bulundurarak, Memuriyet hizmetinize göre;657 sayılı DMK'nun 68 ve 76'ncı maddeleri hükümlerinin tarafınıza uygulanmasını belediye başkanınıza iletmenizi tavsiye ederiz. Cevaplayan Mihder Soru Tarihi 28.03.2012 10:47 Cevap Tarihi İsim ERGÜN ERDEM İl KONYA/YUNAK Belediye TURGUT Belediyedeki Görevi MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ Dergi Abonesi Evet Konu 657 Hakkında Soru Hocam 28.03.2012 saat 10:47 deki sorularıma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Hocam başkan 2003 yılı ekim ayı içerisinde öldü. 2004 seçimlerine kadar belediye meclis üyelerinden birisi vekalet etti seçimlere kadar hocam cevabınızda anayasanın 124'ncü mad. ve 657.DMK'nun 68 ve 76'ncı maddelerine hükümlerine göre hareket etmemi söylediniz; hocam esas sorun görevde yükselme sınavının 2000 yılında çıkarılmasında Hocam ben DMK 76 ve 68 ıncı maddelerindeki hükümleri anlamadım.hocam ben sorumu şöyle sorayım 1_Görevde yükselme sınavalırına 2012 yılı yada 2013 yılında yapılırsa katılabirmiyim hangi ünvanda katılacağım. 2-kaymakamlık ve mahalli idareler sınavın benim Hs işleri md. kadrosunan atanmamdan önce çıktığı için sınavlara katılamayacağımı ve başvurumun olumsuz geldiğini belirttiler nasıl yasal yoldan hakkımı arayabirmiyim 3_ yada İçişleri bakanlığından kadroları denetlemek için kontronör isteyebirmiyim. 4-Bu gün itibariyle belediyeler kapatılsa hangi görev ünvanında gidebilirim 5-norm kadroları isteyen belediye başkanı 2004 yılı şimdi milli eğitimde memur ben daha önceki Başkatiplik kad.yada 23.05.2002 yılı hes.iş.müd. yada norm kadrolarda verilen mali hiz.müdürü olarak mı haklardan yararlanacağım Hocam vereceğiniz cevaplara şimdiden teşekkür ederim. madde madde cevaplarsanız çok sevinirim mümkünse beni en kısa sürede aydınlatırsanız çok sevinirim. Cevap Verilen cevapla yetinmiyor iseniniz,MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİGİNİN aşağıdaki maddelerini tetkik ediniz. "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) Müdür, 2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi b) Hukuk hizmetleri grubu; 1) Hukuk müşaviri, c) Bilgi işlem hizmet grubu; 1) Çözümleyici, ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu; 1) Uzman, d) İdari hizmetler grubu; 1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen, 2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, koruma ve güvenlik görevlisi, 3) Şoför. (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır: a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleentolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, b) Antropolog, bakteriolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, c) Sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu, çocuk rehberi ve gözetimcisi...... "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır. a) Son yılın sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak. b) Görevde yükselme eğitimini tamamlayarak, sınavında başarılı olmak. c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibariyle en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı mahalli idarede çalışmış olmak. Ancak, yeni kurulan mahalli idarelerde görevde yükselme ile ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde atamanın yapılacağı mahalli idarede bu süre şartı aranmaz...... "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; 1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak, 2) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 3) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak, 4) Teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere yapılacak atamalar dışında, diğer müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle üç yılı uzman, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrosunda olmak kaydıyla en az on yıl hizmeti bulunmak, b) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak, 3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak, 4) Son müracaat tarihi itibariyle üç yıl koruma güvenlik şefi olarak çalışanlara (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki süreler birer yıl eksik uygulanır. c) Şef kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak, 3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl hizmeti bulunmak, 4) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmak, (d) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan unvanlardan birini ihraz etmiş olmak, ç) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) İlan edilen kadro sayısından daha az sayıda yüksekokul mezunu müracaat ettiği takdirde ortaöğrenim mezunu olmak, 3) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının en az beş yıl, ortaöğrenim mezunlarının ise en az sekiz yıl süre ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmak, d) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 2) Avukatlık stajını yapmış olmak, e) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak, 2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek, f) Uzman kadrosuna atanabilmek için; 1) Dört yıllık yükseköğrenim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (b) bendine göre on yıllık hizmeti bulunmak, g) Ayniyat saymanı, kontrol memuru ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için; 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak, 2) Dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunlarının en az dört yıl, iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının ise, en az beş yıl hizmeti bulunmak, ğ) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, 2) Fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az üç yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az dört yıl, meslek ve teknik lise mezunlarının en az altı yıl hizmeti bulunmak, h) Bando şefi kadrosuna atanabilmek için; 1) İki yıllık yüksekokul mezunlarının üç yıl, ortaöğrenim mezunlarının beş yıl bandocu olarak hizmeti bulunmak, ı) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için; 1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca veya bu Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek, i) Şoför kadrosuna atanabilmek için; 1) En az ortaöğrenim mezunu olmak, 2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak. (2) Sağlık hizmetleri sınıfında bulunan kadrolardan; a) Baştabiplik kadrosuna; uzman tabip veya tıp alanında doktora yapmış tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip olmak, b) Baştabip yardımcısı kadrosuna; uzman tabip, tabip, eczacı veya diş tabibi olmak, c) Başhemşirelik kadrosuna; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup mesleklerinde en az 10 yıl çalışmış olmak, şartıyla görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına tabi olmaksızın atama yapılabilir...... "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır. a) Son sicil notu 76 puandan aşağı olmamak, b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak, c) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak...... "Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak özel şartlar MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır. a) Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, paleentolog, pilot, restoratör, şehir plancısı, antropolog, bakteriyolog, biyolog, diyetisyen, fizikoterapist, fizyoterapist, radyoterapist, pedagog, psikolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, sosyolog, kütüphaneci, çocuk rehberi ve gözetimcisi kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak, b) Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak, c) Mütercim ve tercüman kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak, 2) KPDS’de (A) düzeyinde başarılı olmak, ç) Hemşire, odyolog, sağlık fizikçisi, tıbbi teknolog, sağlık memuru, laborant, ebe, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, kaptan, ressam, programcı, kameraman kadrolarına atanabilmek için; 1) Fakültelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, d) Teknik ressam, topograf, teknisyen, ölçü ve ayar memuru kadrosuna atanabilmek için; 1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için; 1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak, f) Antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu kadrosuna atanabilmek için; 1) En az ortaöğrenim mezunu olmak ve özel mevzuatında öngörülen sertifikaya sahip olmak, g) İmam kadrosuna atanabilmek için; 1) İmam hatip lisesi veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak ve kadronun gerektirdiği yeterlilik belgesine sahip olmak."..................... "Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve başvuru MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ve son başvuru tarihi ile eğitimin yeri ve zamanı görevde yükselme eğitim programının başlamasından en az bir ay önce bütün teşkilat birimlerine duyurulur. (2) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, ilgili birimler vasıtasıyla yetkili ve görevli birime iletilir. Aylıksız izinde bulunan kurum personeli, başvuru tarihinin son günü itibarıyla görevlerine dönmek istediklerine ilişkin dilekçe vermeleri halinde duyurulan kadrolar için başvuruda bulunabilir. (3) Başvurular, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları görevli birim tarafından incelenir ve eğitime katılması uygun görülen adaylara bu Yönetmeliğin ekinde yer alan fotoğraflı EK–3’de düzenlenen Eğitime Katılma Belgesi verilir. Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülmeyenlere ise durumu yazı ile bildirilir. (4) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–1’de düzenlenen Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir. (5) Daha önce atanmak istediği kadro için düzenlenen görevde yükselme eğitimine katılan ve başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya sınavda başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, yeniden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmadan ilan edilen boş kadrolara atanamaz." Cevaplayan Mihder Soru Tarihi 29.03.2012 10:57 Cevap Tarihi 29.03.2012 13:37 ,657 Hakkında Soru S.aleyküm Hayırlı Cumalar hocam benim sorum yine 28/03/2012 tarih ve saat 16.59 ve 29/03/2012 saat 13.37 verdiğiniz cevaplarla ilgili Hocam cevanızda Anayasanın 124. maddesi ve ve 68-76 ıncı maddeliri derece kadame terfi vs. diğer cevabınızda ise Görevde Yükselme ve ünvan değişikliğinde aranan şartlar ve esaslar hocam sizin açıkladığınız esasları ve şartları zaten taşıyıyorum, Esas sormak istediğim soru şu: 23.05.2002 tarihinde (Ölü) belediye Başkanının beni Başkatiplikten Hs.işleri Md ataması, benim 2006 yılına kadar Hs.iş.md. 2006-2012 yılına kadar mali Hizmetler md görevini yürtüyor olmam, 2012 yılı G.Y.Sınavlarına mali Hizm.Müdürlüğü sertifikası almam yasalara uygunmu? uygun değilmi ? Eğer uygunsa yada uygun değilse ne yapmam lazım iznecek yol ne ? yada 2012 yılı sınavları geçtiği için 2013 yılı sın.katılabilirmiyim Hocam yukarıdaki salı ve çarşamba günü yazdığım soruları tekrar gözden geçirerek cevaplarsanız çok makbule geçer. hocam olur yada olmaz diye kısaca açıklamasını belirtirseniz çok sevirim. Cevap 1- Halen,kaçıncı derecenin kaçıncı kademesinde ve hangi unvanla (asaleten vekaleten) görev yapmaktasınız? 2-Memuriyet hizmet yılınız ve öğrenim durumunuz nedir? 3-İlk sorunuza verilen cevapta atama biçiminiz kanuni dayanakları ile belirtilmişti. Cevaplayan Mihder Soru Tarihi 30.03.2012 09:49 hocam benim taşıdığım şatrlar bunlar ama usulne uygun ama değil esas ben şimdi mali Hizm.md görevini yapıyorum mali Hizm Md (Görevde yük.sın.2012) katılabilirmiyim, katılmaz isem ne olu, Belediyeler kapandığında statüm ne olur ben hangi görevde olmam gerekir. mali Hz md sosyal ve tazminat haklarından 2010 haziran ayından itibaren faydalandım uygun mu uygun değilmi Hocam kompozisyon gibi oldu ama ne yapayım anca anlatabildim tabii anlatabildiysem , hocam beni aydınlatmalısınız isterseniz özlük dos.fotokopisini de gönderebilirim Kolay gelsin....
Cevap Fotokopiye gerek yok.Bütün sorularınızın cevabı: 657 sayılı DMK'nun 36, 45 ve 76'ncı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 38, 49 ve 50'ci maddeleri kapsamında çözülür.
Cevaplayan Mihder
Soru Tarihi 02.04.2012 09:43
Cevap Tarihi 02.04.2012 12:48
Web Uygulama : MTY Bilişim - Belediye Başkan Adayları - Milletvekili Adayları