Online ziyaretçi: 26


Soru & Cevap


İsim Cem YILMAZ
İl BALIKESİR
Belediye BALIKESİR BELEDİYESİ
Belediyedeki Görevi ZABITA MEMURU
Dergi Abonesi Evet
Konu Diğer Konular
Soru 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı kanunun 9.Maddesinde Tütün mamulü,etil alkol,metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin tapdk satış belgesi almaları zorunludur.Belediye veya İl Özel idaresi ruhsat vermeden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır.Kolluk Kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler,öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur.Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. Mesafe şartı,satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır.Hükmü yer almaktadır. 2005/9207 sayılı yönetmeliğin 34.maddesinde mesafe ölçümü yetkili idarece tespit edilir denilmekte olup ölçüm Belediyemizce tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler İle Resmi Veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzakların Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi Uzaklığı Ölçme Yetkisi Mahalli kolluk kuvvetlerince yapılır denilmekle mahalle karakollarına yetki vermektedir.Yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerin incelediğimizde 4250 sayılı kanun 9. maddesi özellikle yetkili kolluk kuvveti görüş verirken açılacak yerin genel güvenlik ve asayişin korunması açısından değil Bu kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler,öğrenci yurtları arasında kapıdan kapıya en az 100 metre mesafe hakkında görüş bildirmesi mi gerekmektedir. Kanunun ve 2 yönetmelik ile ilgili ölçüm konusunda tereddüt yaşanmaktadır.Ayrıca içki satmıyacak sadece tütün mamülü satmak isteyen işyerleri için görüş sorulacak mı ve tapdk belediyemizden resmi bir yazı ile faaliyetine izin verilen yerler için 100 metre mesafede eğitim kurumları..... bulunmadığına dair yazı istemekdedir. Bununla ilgili kanun ve yönetmeliklerde böyle bir hüküm bulunmaktadır.Tapdk'ya sunulmak üzere böyle bir yazı vermek gerekmektemidir.
Cevap Kanun koyucu mesafe ölçümünün ne şekilde belirleneceğini “…Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur…” şeklinde ifade etmek suretiyle net bir şekilde açıklamış bulunmaktadır. “…Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. …” “…Umuma açık yerler ile içkili yerlerin açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında okul bulunup bulunmadığı ve özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının aynı binada bulunup bulunmadığının tespiti, mahallî kolluk kuvvetlerince yapılır. Okulların açılmasına izin verilirken o yerin en az 100 metre civarında umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığı, özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okulların dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının açılmasına izin verilirken de aynı binada umuma açık yerler ile içkili yerlerin bulunup bulunmadığının tespiti, il millî eğitim müdürlüklerince yapılır….” Mesafe ölçümlerinin mahalli kolluk durumunda olan belediyeniz zabıta memurları tarafından yerine getirilmesinin gerektiği, içki satmayıp sadece tütün mamülleri satacak olan işyerlerinin de belediyenize müracaatlarında ruhsat verilmeden önce genel kolluk makamlarından görüş isteneceği ve en geç yedi gün içerisinde alınacak görüş sonrasından belediyenizce işlem tesis edilebileceği görüşündeyiz. Bütün bu yasal hükümlerle birlikte uygulamada mesafe ölçümlerini genel kolluk mu yapar mahalli kolluk mu yapar gibi hususların sorun yapılmaması ve yetki karmaşasına girilmemesi gerekmektedir. Mevzuatın öngördüğü kurallar çerçevesinde kamu görevlerinin ifası zımnında, genel kollukla mahalli kolluk görevlilerinin koordine içerisinde hizmet görmesinin kamu yararına olacağı ve TAPDK tarafından istenilmesi halinde (Tütün, Alkol Piyasası Denetleme Kurulu) na belediyenizce yazı verilebileceği değerlendirilmektedir.
Cevaplayan Mihder
Soru Tarihi 21.06.2013 10:42
Cevap Tarihi 21.06.2013 16:41
Web Uygulama : MTY Bilişim - Belediye Başkan Adayları - Milletvekili Adayları