25 Nisan 2021 – 29 Nisan 2021
SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER OTEL (GÖYNÜK/ANTALYA)
5 gün, 4 gece (ULTRA HERŞEY DAHİL)

Sayın Başkanım;

Mahalli İdarelere Hizmet Derneği olarak;

538. Eğitim Seminerimizi, aşağıda adı, soyadı ve unvanı belirtilen eğitimcilerin katılımıyla, 25/04/2021 – 29/04/2021 tarihleri arasında, Göynük/ANTALYA, SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER OTEL’de (5 YILDIZLI, www.sherwoodhotels.com.tr ) 5 Gün, 4 Gece (ULTRA HER ŞEY DAHİL) olarak düzenliyoruz.

Seminerimize, Konuşmacı ve Eğitimci olarak;

  • İhale Mevzuatı ve Kamu Mali Yönetiminin Duayen Hocası

Abdurrahman ACAR (Sayıştay E. Daire Başkanı)

  • MİHDER Genel Başkanı, İnşaat Mühendisi, E. Belediye Başkanı

Mehmet DÖNMEZ katılacaklardır.

KONULAR:

  • Belediye Mevzuatı (5216 ve 5393 sayılı Kanunlar), 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında Belediye Başkanlarının Yargılanma Usulleri, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Etik Sözleşmesi, Belediye Başkanlarının Özlük Hakları, Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri, Yazışma Kuralları, Protokol ve Nezaket Kuralları, Etkili İletişim
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Kamu zararlarının tahsili ve silinmesi), Belediye Başkanlarının Faaliyet Raporu, Taşınır Mal Yönetmeliği, İhale Mevzuatı (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği ile Uygulama Yönetmelikleri) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki “İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma” suçlarının oluşumu ve dikkat edilmesi gereken hususlar

Seminerimize; Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdaresi Yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları Müdürleri, Fen İşleri, Özel Kalem, İmar İşleri, Hukuk İşleri, IBM (Bilgi İşlem), İtfaiye, Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürleri ile Sulama Birliği Başkanları, Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkan ve Meclis Üyeleri, ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) katılabilir.

(NOT: Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dahilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.)

Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda ismi açıklanan Hocalar tarafından sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a, 22/b veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

                Seminer davetimize katılacağınızı ümit eder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, sağlık ve esenlikler diler, saygılarımı sunarım.

 

Detaylı Program 

Oteli İncele

Online Kayıt İçin Tıklayınız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir