09 Eylül 2024 – 13 Eylül 2024
MERIT CRYSTAL COVE HOTEL
5 gün, 4 gece (Ultra Her Şey Dahil)Sayın Başkanım;  

Mahalli İdarelere Hizmet Derneği olarak;

581. Eğitim Seminerimizi, aşağıda adı, soyadı ve unvanı belirtilen eğitimcilerin katılımıyla, 09/09/2024 – 13/09/2024 tarihleri arasında, KKTC – GIRNE, MERIT CRYSTAL COVE HOTEL’de (5 YILDIZLI, www.merithotels.com) 5 Gün, 4 Gece (ULTRA HERŞEY DAHİL) olarak düzenliyoruz. 

Seminerimize, Konuşmacı ve Eğitimci olarak;

  • MİHDER Genel Başkanı, İnşaat Mühendisi, E. Belediye Başkanı

Mehmet DÖNMEZ

  • Mustafa TEPE (Bağımsız Denetçi) katılacaklardır.

KONULAR:

  • Belediye Mevzuatı (5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu), 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İller Bankası kesinti oranları), 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında Belediye Başkanlarının Yargılanma Usulleri, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, Belediye Başkanlarının Özlük Hakları, Mali Hakları ve Emeklilikleri, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama Ve Tören Giderleri, Yazışma Kuralları, Protokol ve Nezaket Kuralları, Etkili İletişim
  • Belediyelerin yapacakları yatırımlarda vergi muafiyeti

                Seminerimize; Belediye Başkanları, Genel Sekreterler, İl Genel Meclisi Başkan ve Üyeleri, İl Özel İdaresi Yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Müfettiş ve Yardımcıları, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları Müdürleri, Fen İşleri, Özel Kalem, İmar İşleri, Hukuk İşleri, IBM, İtfaiye, Park ve Bahçeler ve Zabıta Müdürleri ve Zabıta Personeli ile Sulama Birliği Başkanları, Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkan ve Meclis Üyeleri, ayrıca diğer ilgili birim amirleri ve belediye personeli (memur, kadrolu ve geçici işçiler ile sözleşmeli personel) katılabilir.

                Seminer giderleri; İçişleri Bakanlığınca 15.08.2007 tarih ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 28. maddesindeki esaslar dâhilinde ve Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 kodundan karşılanacaktır.

Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda ismi açıklanan Hocalar tarafından sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a, 22/b veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz.

Seminer davetimize katılacağınızı ümit eder, sağlık ve esenlikler diler, saygılarımı sunarım.Detaylı Program

Oteli İncele

Online Kayıt İçin Tıklayınız

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir